De Wijninckxbijdrage: belangrijke update!

De Wijninckxbijdrage, wat was dat alweer?

Het is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op hoge stortingen die een vennootschap doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen en een overlijdensdekking. De bijdrage is zowel van toepassing voor werknemers als voor zelfstandigen.

Vanaf 2019 wordt er een belangrijke update doorgevoerd in verband met deze bijdrage.

We frissen nog even de huidige situatie voor je op:

Vandaag

De Wijninckxbijdrage voor 2018 wordt berekend op de premies pensioen en overlijden, gestort in 2017.
Je betaalt de bijdrage (3%) wanneer de totale jaarpremie (exclusief premietaks) de drempel van € 32.472,96 overschrijdt.

Voorbeeld:
Storting van € 40.000 in jouw IPT in 2017.
Op het gedeelte dat de € 32.472,96 overstijgt, wordt de Wijninckxbijdrage toegepast, namelijk € 7.527,04.
= 3% op € 7.527,04 is € 225,81 aan extra-sociale bijdrage dat betaald zal moeten worden.

Vanaf 2019

Voor de premies gestort in 2018 zal er een andere regeling gelden. De Wijninckxbijdrage zal betaald moeten worden van zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het maximum ambtenarenpensioen (€ 6.400/ maand) overstijgt. Deze drempel wordt de pensioendoelstelling genoemd.

Bij de berekening van deze drempel tellen vanaf nu ook de VAPZ – en RIZIV-contracten mee. De bijdrage is verschuldigd op de volledige toename van de verworven reserve. Dit betekent dat voor de berekening van de bijdrage voor 2019 het verschil wordt genomen tussen de verworven reserves op 01/01/2019 en deze op 01/01/2018.

Hoe moet ik deze bijdrage betalen?

De vennootschap krijgt in de loop van de maand september een oproep via de post om voor 31 december van het betreffende jaar de Wijninckxbijdrage te betalen aan het RSVZ (voor zelfstandigen).

Hoeveel de bijdrage voor jou bedraagt, dien je wel zelf na te kijken op de website van de databank 2de pijler. Wanneer je te laat betaalt, krijg je een boete van 1% per maand. Je kijkt dit dus best tijdig na.

Heb je vragen over jouw Wijninckxbijdrage? Contacteer ons via info@pensiontheker.be ! Onze pensioencoaches helpen je graag verder.