Kan ik mijn hospitalisatieverzekering door de vennootschap laten betalen ?

De hospitalisatiekosten worden alsmaar duurder. Dit heeft als gevolg dat de premies voor een hospitalisatieverzekering ook steeds verhogen. Misschien heeft jouw accountant je al eens voorgesteld om de premies van de hospitalisatieverzekering door jouw vennootschap te laten betalen.

Hoe gaat dit dan juist in zijn werk?

De betaalde premies voor een hospitalisatieverzekering worden beschouwd als een sociaal voordeel. Dit betekent dat je hier als bedrijfsleider niet privé op belast wordt. Daartegenover staat wel dat jouw vennootschap deze premies niet fiscaal kan aftrekken als beroepskost.

Waarom is het dan nog interessant om deze te laten financieren door de vennootschap ?

Indien je de premie privé zou betalen dan moet je jezelf eerst een bijkomend loon toekennen. Dit is fiscaal gezien sowieso duurder aangezien je hierop tot meer dan 50% personenbelasting moet betalen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de berekeningsbasis van de sociale bijdragen ook verhoogd wordt.

We illustreren dit nog even met een voorbeeld:

Jan is bedrijfsleider van vennootschap BVBA. Maandelijks verdient hij bruto € 3.750.
Hierdoor wordt een deel van zijn loon belast in de hoogste belastingschaal van 50%. Hij betaalt voor zijn hospitalisatiedekking een jaarlijkse premie van € 800.

Hieronder de berekening van de kostprijs indien Jan de premie privé zou betalen:

  • supplementair loon: € 2 000
  • personenbelasting (stel 50% incl. gemeentebelasting): – € 1 000
  • sociale bijdragen (stel 10%): – € 200
  • netto: € 800

Dit bijkomend loon (€ 2000 bruto) is wel aftrekbaar in de vennootschapsbelasting wat nog een belastingsvoordeel van 29,58% oplevert. Dit betekent dat het extra loon € 1.408,40 kost aan de vennootschap.

De premie voor de hospitalisatieverzekering kost de vennootschap dus € 1.408,40 indien Jan de premie privé betaalt. Indien hij dit via de vennootschap rechtstreeks zou betalen is dit logischerwijs maar € 800. Je krijgt alleen geen fiscaal voordeel.

Jouw hospitalisatiepremie laten betalen door je vennootschap is dus perfect mogelijk. Het kost je ook minder dan wanneer je het privé betaalt. Het enige nadeel is dat je geen fiscaal voordeel geniet. Afhankelijk van jouw situatie kan je dus opteren voor één van beide mogelijkheden.

Wens je hierover nog meer informatie? Stuur gerust een mailtje naar info@pensiontheker.be. We helpen je graag verder.