Dubbele betaling RIZIV- en solidariteitsbijdrage bij uitkering aanvullend en wettelijk pensioen?

Bij de uitkering van een tweede pijler pensioencontract kunnen er drie inhoudingen gebeuren: de bedrijfsvoorheffing, RIZIV-bijdrage en een solidariteitsbijdrage. Deze inhoudingen gebeuren ook op het wettelijk pensioen.

De vraag is dan: gebeurt er een dubbele betaling van de RIZIV- en solidariteitsbijdragen?

Inhouding aanvullend pensioenkapitaal

Bij de uitkering van een aanvullend pensioenkapitaal moet de verzekeraar of het pensioenfonds een RIZIV – en solidariteitsbijdrage inhouden. Dit gebeurt op het volledige kapitaal inclusief de winstdeelname.

De RIZIV-bijdrage bedraagt 3,55% en de solidariteitsbijdrage hangt af van de grote van het kapitaal:

Pensioenkapitaal Overlijdenskapitaal
Bedrag van het kapitaal Tarief Bedrag van het kapitaal Tarief
Tussen € 0 en € 2.478,93 0 % Tussen € 0 en € 2.478,93 0 %
Tussen € 2.478,93 en € 24.789,35 1 % Tussen € 2.478,93 en € 74.368,06 1 %
Meer dan € 24.789,36 2 % Meer dan € 74.368,06 2 %

Deze inhouding kan je zien als een soort voorheffing. Het werkelijk percentage wordt berekend bij de uitbetaling van het wettelijk pensioen. 

Inhouding bij uitbetaling wettelijk pensioen

Voor het bepalen van de definitieve inhouding wordt er dus rekening gehouden met zowel het wettelijk pensioen als het aanvullend pensioen (opgebouwd in de tweede pensioenpijler). Dit is ook de reden waarom het uitgekeerd pensioenkapitaal omgezet wordt naar een maandelijks fictieve rente.

De pensioendienst voegt de fictieve rente bij het wettelijk pensioen en bepaalt op basis van het bekomen bedrag of er nog een RIZIV – en solidariteitsbijdrage op het wettelijk pensioen moet ingehouden worden.

Om te vermijden dat er een dubbele inhouding zou gebeuren, zal de pensioendienst de teveel ingehouden bijdrage op het aanvullend pensioen terugbetalen.

Er gebeurt dus geen dubbele betaling van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage. De terugbetaling van eventueel te veel betaalde bijdragen gebeurt alleen meestal veel later waardoor gepensioneerden vaak denken dat ze dubbel betalen.

Heb je vragen over de uitkering van jouw wettelijk of aanvullend pensioen? Contacteer ons op info@pensiontheker.be !

Onze pensioencoaches helpen je graag verder.