Duaal pensioensparen: jouw premie verhogen? Lees eerst even dit!

Ben je van plan om nog een bijstorting te doen voor het einde van het jaar? Pensioensparen is fiscaal voordelig dus het loont zeker de moeite om deze mogelijkheid maximaal te benutten. Tot voor kort kon je maximaal 960 EUR per jaar sparen. Dit wijzigde in 2018. Je kan nu kiezen tussen twee fiscale systemen, ook wel duaal pensioensparen genoemd. Welk systeem is nu het meest interessant voor jou?

Pensioensparen tot 960 EUR

Pensioensparen zoals je het tot nu toe kende: je stort ieder jaar maximaal 960 EUR in een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Op de gestorte premie geniet je een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting) en dit tot het jaar waarin je 64 jaar wordt.

Pensioensparen tot 1.230 EUR

Sinds dit jaar kan je ervoor kiezen om je pensioenpremie te verhogen tot maximaal 1.230 EUR. In dit geval zal de belastingvermindering aangepast worden van 30% naar 25% op de volledige storting. Wanneer je je pensioenpremie verhoogt tot het nieuwe maximum geniet je dus een groter belastingsvoordeel, namelijk 307,50 EUR i.p.v. 288 EUR. Let wel op, je dient je premie wel voldoende te verhogen. Stel dat je vanaf nu een premie van 1000 EUR stort, dan geniet je bijvoorbeeld maar van een belastingsvoordeel van 250 EUR (25% van 1000 EUR).

Eindtaxatie pensioensparen

De eindtaxatie blijft in beide systemen hetzelfde en wordt dus op je 60ste toegepast of op de 10de verjaardag van het contract indien je bent gestart met pensioensparen na je 55ste. Er wordt een anticipatieve heffing toegepast van 8%.

De stortingen vanaf 60 jaar worden dus niet meer belast, maar je blijft hier nog wel genieten van een belastingsvoordeel. Dit maakt het zeker interessant om tot je 64 jaar te blijven storten.

Voor zestigplussers is een verhoging van de storting van 960 EUR naar 1.230 EUR dus interessanter aangezien er geen bijkomende taxatie meer zal gebeuren vanaf 60 jaar. Normaal gezien mogen er vanaf 55 jaar geen premieverhogingen meer worden doorgevoerd, maar voor het duaal pensioensparen werd de wettekst aangepast. Een premieverhoging wordt geaccepteerd zolang de verhoging voortvloeit uit de verhoging van het maximumbedrag. Een mooie tegemoetkoming dus!

Aangezien de verhoging van het maximumbedrag niet in alle gevallen de beste keuze is, is er in het wetsontwerp opgenomen dat de 960 EUR enkel overschreden mag worden indien je hiervoor jaarlijks een expliciet akkoord geeft.

Zijn er nog andere alternatieven?

Jouw pensioenpremie verhogen naar 1.230 EUR is dus in sommige gevallen interessant. Dit geldt enkel op voorwaarde dat er geen betere alternatieven meer zijn om een hoger fiscaal voordeel te bekomen bij het opbouwen van een aanvullend pensioen. We denken hierbij aan langetermijnsparen of voor zelfstandigen aan VAPZ, IPT of POZ.

Twijfel je over de verhoging van jouw premie? Wens je graag nog een bijstorting te doen voor 2018? Contacteer ons via info@pensiontheker.be en we bekijken samen jouw situatie!